Klachten

Open communicatie tussen ouders/verzorgers en school vinden wij heel belangrijk. Als u een klacht heeft over de gang van zaken op school, dan kunt u die melden bij de coach of klassendocent van uw kind. Wanneer dat gesprek niet voldoende is, kunt u contact opnemen met de directie. We zoeken graag met u naar een oplossing voor het probleem. Helaas worden wij, net als veel andere scholen, soms geconfronteerd met agressieve ouders. Wij beschermen onze medewerkers tegen elke vorm van agressie. In ernstige situaties volgen disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of verwijdering van het kind en het ontzeggen van toegang tot de school van het kind en/of de ouders. Ook doen we bij onrechtmatig gedrag van ouders/verzorgers aangifte bij de politie.