Afgestemd op de individuele behoeften

Ontwikkelingsperspectiefplan

Als een leerling zes weken bij ons op school zit, maken we met de leerling en de ouders/verzorgers een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan is de basis voor het onderwijs en de ondersteuning van elke leerling. Het OPP wordt opgesteld door de coach/docent en de leerling en wordt besproken met ouders. De Commissie van Begeleiding (CvB) is ook betrokken bij enkele onderdelen. In dit OPP staan:

  • Het uitstroomprofiel
  • De uitstroombestemming
  • De beoogde resultaten
  • Het integratief beeld (algemeen beeld over de ontwikkeling van de leerling)
  • De bevorderende en belemmerende factoren om onderwijs te volgen
  • De ondersteuningsafspraken om het onderwijs mogelijk te maken
  • De doelen voor het onderwijs, de stage en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Dit OPP evalueren we twee keer per jaar met de leerlingen en hun ouders. Ouders tekenen dit OPP.