Uitstroomprofielen

Leerlingen verlaten de school in één van de drie uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen wij bij de start een uitstroomprofiel vast dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Dit uitstroomprofiel kan eventueel worden aangepast als dat gedurende de schooltijd nodig blijkt. In alle arrangementen zijn deze uitstroomprofielen mogelijk:

  • Vervolgonderwijs: gericht op doorstroming naar het mbo en het behalen van een startkwalificatie.
  • Arbeidsmarkt: gericht op het verkrijgen van een reguliere baan, eventueel met subsidie of door beschut werk.
  • Dagbesteding: gericht op een gemeentelijke indicatie voor een dagbestedingsplek.

Vermelding in het Doelgroepregister

Wij doen er alles aan om de overgang tussen school en de arbeidsmarkt soepel te laten verlopen. Alle leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs hebben er daarom recht op om in het Doelgroepregister te worden vermeld. Wanneer een werkgever iemand uit het doelgroepregister aanneemt, kan hij subsidie aanvragen voor die werknemer. Ook is de werkgever extra beschermd bij ziekte of uitval van de werknemer. De werknemer kan met de subsidie begeleiding krijgen van een jobcoach op zijn of haar werkplek. Je moet hiervoor eerst een ‘Indicatie Banenafspraak’ aanvragen. Via onderstaande links vind je hier meer informatie over.

Klik hier voor informatie over Indicatie banenafspraak.

Klik hier voor informatie over het Doelgroepregister