Vertrouwenspersoon

Als er iets niet goed gaat op school, kunt u daarover praten met de coach of klassendocent en directie. Als u geen oplossing voor uw probleem kunt vinden met de directie, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school.

De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken, een advies geven voor een oplossing of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. Soms is het al voldoende om uw verhaal te doen. De vertrouwenspersonen hebben een speciale opleiding gevolgd en gaan vertrouwelijk om met uw klacht. Zij zullen geen actie ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn.

In eerste instantie neemt u contact op met de contactpersoon van onze school:

Michelle de Vos Burchart m.devosburchart@ronduitonderwijs.nl

 

Zij verwijst u door naar de vertrouwenspersoon. U kunt terecht bij de interne vertrouwenspersonen van onze stichting of bij de externe vertrouwenspersonen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Meer informatie hierover leest u in de Schoolgids.