Schoolondersteuningsplan

Op onze school werken we met een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit SOP staat welke ondersteuning we onze leerlingen kunnen bieden. Bijvoorbeeld aan leerlingen met een extra hulp- of zorgvraag. We kijken naar wat een leerling nodig heeft en wat we daarvoor moeten aanbieden. We schakelen ondersteuning in van bijvoorbeeld de jeugd & gezinscoach van de gemeente, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, jeugdhulpverlening, een mediacoach, jobcoach of orthopedagoog. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Daarnaast werken wij samen met partners uit de regio om leerlingen praktijkervaring te bieden. De belangrijkste partners zijn het Horizon College, ESPEQ Opleidingsbedrijven en GroenStart/Clusius College.

Ons Schoolondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden.