Verlofaanvraag

Wij mogen leerlingen buiten de vastgestelde vakanties geen vrij geven voor vakantie. Er geldt één uitzondering als een van de ouders wegens zijn of haar werk niet met het gezin op vakantie kan in de gebruikelijke vakantieperiode. Hiervoor moet u ook verlof aanvragen.


Extra verlof

Voor sommige bijzondere dagen kunt u extra verlof aanvragen bij de directie. Dat kan voor erkende religieuze feestdagen of belangrijke omstandigheden zoals:

  • Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie
  • Huwelijk of huwelijksjubilea en ambtsjubilea (12 ½-, 25-, 40- en 50-jarig)
  • Verhuizing
  • Gezinsuitbreiding

Dit extra verlof kan maximaal tien dagen per schooljaar. Voor het aanvragen van bijzonder verlof vult u onderstaand aanvraagformulier in: