Het behalen van een VSO diploma

Vanaf nu is het op Het Dijk en Waard College mogelijk voor uw zoon of dochter op te gaan voor het VSO diploma.

We zetten hieronder de belangrijkste zaken voor u op een rij. Om in aanmerking te komen dient uw kind in het bezit te zijn van een examendossier. Dit wordt tijdens het schooljaar opgebouwd.

 

Het examendossier van uw kind bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Onderwijsdeelname

Een deelname van tenminste 95% aan het onderwijs (en stage) in het laatste schooljaar, binnen de mogelijkheden van uw kind.

  • Het portfolio

Het portfolio bestaat uit vier onderdelen:

  1. Praktijkvorming (arbeidstoeleiding en competenties)
  2. Presentatie van ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’
  3. Kernvakken
  4. Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming

De voortgang wordt bijgehouden in de portfolio van de leerling. Wanneer aan bovenstaande onderdelen is voldaan volgt een uitnodiging voor het examengesprek.

  • Examengesprek

Tijdens het examengesprek presenteert uw kind het portfolio. De presentatie en de presentatievorm zijn passend binnen de mogelijkheden van de leerling. 

Er wordt dan stilgestaan bij wat hij of zij heeft geleerd en wat de plannen zijn voor de toekomst.

 

Wanneer alle onderdelen voldoende zijn doorlopen reiken we aan het einde van dit schooljaar het schooldiploma uit!

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag. Neemt u in dat geval contact op met de coach/docent van uw kind.

Reglement schooldiploma Spinaker Ronduit