Oriënterend gesprek

Vul in het formulier uw gegevens en de gegevens van de leerling in om een oriënterend gesprek aan te vragen. We nemen zo spoedig mogelijk contact op om het gesprek in te plannen.

Een thuiszitter is een leerling die langer dan vier weken niet ingeschreven staat op een school of niet naar school gaat zonder geldige reden.
Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat de reden is om te komen oriënteren.