Vertrouwenspersoon

Als er iets niet goed gaat op school, kun je daarover praten met de coach of klassendocent en daarna met de directie. Als je geen oplossing vindt met de directie, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school.

De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan met je meedenken, een advies geven voor een oplossing of samen met jou iemand benaderen om te bemiddelen. De vertrouwenspersonen hebben een speciale opleiding gevolgd en gaan vertrouwelijk om met jouw klacht. Zij zullen geen actie ondernemen zonder dat jij dat weet, tenzij het een strafbaar feit betreft. Je bepaalt uiteindelijk zelf of je in actie komt.

In eerste instantie neem je contact op met de contactpersoon van onze school:

Michelle de Vos Burchart m.devosburchart@ronduitonderwijs.nl

Zij verwijst je door naar de vertrouwenspersoon. Je kunt terecht bij de interne vertrouwenspersonen van onze stichting of bij de externe vertrouwenspersonen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Meer informatie hierover staat in de Schoolgids.