Toelating & aanmelden

Oriënterend gesprek

Leerlingen kunnen het hele jaar terecht op onze school. Wilt u weten of het Dijk en Waard College geschikt is voor uw kind? Dan kunt u een oriënterend gesprek aanvragen, via het daarvoor bestemde formulier of via telefoonnummer 072 – 534 80 37. Deze kennismaking is van beide kanten vrijblijvend. Tijdens deze afspraak krijgt u een beeld van ons onderwijs en geven wij u een rondleiding.

 

Wanneer de wensen en behoeften van uw kind aansluiten bij onze mogelijkheden, kunt u de aanmeldingsprocedure volgen.
Deze verloopt als volgt:

Aanmeldingsprocedure

1.     Uw kind moet door de school van herkomst worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband van de regio.

2.     Het Samenwerkingsverband bepaalt of er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. Deze TLV moet u zo snel mogelijk doorgeven aan onze school.

3.     Daarna meldt u uw kind aan op onze school via vsodijkenwaard@ronduitonderwijs.nl of 072 – 534 80 37. U hoort dan welke informatie wij over uw kind nodig hebben. Deze informatie levert u zo snel mogelijk aan.

4.     Wij nemen de aanmelding in behandeling. We bespreken uw kind en de mogelijkheden in onze Commissie van Begeleiding. Bij een positief besluit volgt een intakegesprek.

5.     We plannen een intakegesprek met uw kind, de ouders/verzorgers, de trajectbegeleider vanuit school en eventuele betrokkenen. We gaan dieper in op wat uw kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling en op de motivatie voor deze school. We maken afspraken over het toegewezen arrangement en de startdatum van de leerling op school. U vult het inschrijfformulier voor de school in en ondertekent documenten over bijvoorbeeld de schoolregels en medicijngebruik. Daarna is uw kind van harte welkom!

Wij hopen dat uw kind een fijne tijd op onze school heeft!