Afgestemd op de individuele behoeften

Organisatie van het onderwijs

VSO Het Dijk en Waard College geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met psychische- en/of gedragsproblemen van 15 t/m 18 jaar. Het Dijk en Waard College valt onder het bestuur van Stichting Ronduit Onderwijs te Alkmaar. Op onze school zijn extra mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. We zetten in op positieve leerervaringen en versterken het vertrouwen en de motivatie van de leerlingen. Ons onderwijs is afgestemd op de individuele behoeften van alle leerlingen. Ze hebben baat bij positieve aandacht, praktisch onderwijs en individuele coaching. Ze leren regie te nemen over hun eigen toekomst. Zo streven wij ernaar dat alle leerlingen een diploma behalen of een volwaardige plek op de arbeidsmarkt of in de maatschappij krijgen. 

Arrangementen

Op onze school volgen leerlingen twee dagen onderwijs per week. De overige dagen lopen zij stage. We plaatsen leerlingen in één van onze vier onderwijsarrangementen, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Deze vier arrangementen hebben hun eigen afdeling in de school:

  • De Waard: klassikaal gericht onderwijs
  • De Dijk: individueel gericht onderwijs
  • Schakelklas: onderwijs op maat voor leerlingen met een extra zorgvraag
  • Entree+: klassikaal gericht onderwijs met extra ondersteuning bij behalen van diploma MBO-1, in samenwerking met het Horizon College.

 

Begeleiding

Leerlingen werken individueel of in kleine groepen van maximaal 12 personen. Ze krijgen les van één vaste klassendocent en enkele (vak)docenten. Daarnaast heeft elke leerling een eigen coach. Die coach heeft ook contact met de ouders/verzorgers, de stagebegeleider en eventuele andere betrokkenen. Voor leerlingen in een individueel traject zijn de klassendocent en de coach vaak dezelfde persoon.

 

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding (CvB) ondersteunt ons onderwijs. In deze commissie zitten onder andere de directeur en/of teamleider, de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog en eventueel externe betrokkenen. We komen wekelijks bij elkaar en bespreken nieuwe leerlingen en indien nodig de voortgang van huidige leerlingen. In onze vergaderingen stellen we bijvoorbeeld de uitstroomprofielen, ondersteuningsbehoeften of persoonlijke doelen van leerlingen bij. De CvB is ook betrokken bij het opstellen en bijsturen van het Ontwikkelingsperspectiefplan van elke leerling. Daarnaast bespreken we algemene schoolzaken of andere ontwikkelingen om ons onderwijs continu te versterken.