Afgestemd op de individuele behoeften

Pedagogisch klimaat

Leerlingen komen het beste tot bloei in een goed pedagogisch klimaat. In ons lichte, ruim opgezette schoolgebouw ervaren de leerlingen rust, structuur en regelmaat. De klaslokalen zijn overzichtelijk en afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Onze medewerkers zijn betrokken, oprecht geïnteresseerd in de leerlingen en doen nét dat stapje extra. We inspireren en motiveren elkaar. We werken zo veel mogelijk volgens onze vier kernwaarden:

  • Professionaliteit (deskundigheidsbevordering)
  • Betrokkenheid (verbinding en een open houding)
  • Vertrouwen (empathie, respect en openheid)
  • Samenwerken (gebruikmaken van elkaars kwaliteiten)

De toekomst in zicht

Samen met onze leerlingen zoeken we naar hun motivatie om tot leren te komen. Waar willen ze naartoe? Wat hebben ze daarvoor nodig? Welke keuzes moeten ze maken? Welk gedrag hoort daarbij? Wij ondersteunen onze leerlingen intensief bij het maken van realistische toekomstplannen en helpen hen bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden en een professionele arbeidshouding horen daar ook bij.

 

Positieve sfeer, positief gedrag

Met de leerlingen bespreken we gedragsverwachtingen die in de klas gelden. Die verwachtingen zijn positief en opbouwend. Bijvoorbeeld: ‘Wat goed dat je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden.’ Ook zijn er afspraken over onder andere veiligheid, kleding, roken en taalgebruik. Deze zijn allemaal te vinden in onze Schoolgids.