Veiligheid

Veiligheid vinden wij zeer belangrijk. Alle vormen van agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten in of direct buiten de school willen we voorkomen. We streven naar een positief leef- en leerklimaat waarin alle leerlingen en docenten zich veilig voelen.

Ons Veiligheidsplan kunt u hier downloaden: