Social Schools

Voor alle communicatie met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen maken wij gebruik van de applicatie Social Schools. Als ouder/verzorger heeft u veel invloed op het leerproces van uw kind. Daarom is het belangrijk dat u een actueel beeld heeft van waaraan gewerkt wordt in de klas. Als school zijn we Social Schools gaan gebruiken om deze informatie op eenvoudige wijze met u te delen. We hopen hierdoor de communicatie te verbeteren zodat u beter op de hoogte bent van ontwikkelingen van uw kind en de school.

Via de app kunt u direct contact opnemen met de desbetreffende docent/coach van de leerling. Ook wordt u door school geïnformeerd over vrije dagen, studiedagen en andere zaken via de app. Social Schools is veilig en afgeschermd. U kunt alleen inloggen met uw inlognaam en wachtwoord. Bij inschrijving van de leerling krijgt u een koppelcode toegezonden, deze code koppelt de leerling én ouder(s)/verzorger(s) automatisch aan een klas en docent.

Download de “Social Schools” app in de Appstore (iOS) of Playstore (Android) . Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de web-applicatie:  app.socialschools.eu

Klik op de button om in te loggen bij Social Schools