Toelating & Aanmelden

 

Oriënterend gesprek

 

24-05-2024

Helaas is het niet meer mogelijk om een oriënterend gesprek in te plannen voor de zomervakantie. Wij kunnen u wel op een wachtlijst plaatsen voor een oriënterend gesprek na de zomervakantie.

Indien u het formulier ‘Aanvraag oriënterend gesprek’ voor ons invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 


Leerlingen kunnen het hele jaar terecht op onze school. Wilt u weten of het Dijk en Waard College geschikt is voor uw kind? Dan kunt u een oriënterend gesprek aanvragen, via het daarvoor bestemde formulier of via telefoonnummer 072 – 534 80 37. Deze kennismaking is van beide kanten vrijblijvend. Tijdens deze afspraak krijgt u een beeld van ons onderwijs en geven wij u een rondleiding.

Schooljaar 2023-2024:

Dit schooljaar vinden tot uiterlijk 17 juni de oriëntatiegesprekken plaats. 

Wanneer de wensen en behoeften van uw kind aansluiten bij onze mogelijkheden, kunt u de aanmeldingsprocedure volgen.

Deze verloopt als volgt:

Aanmeldingsprocedure

1.     Uw kind moet door de school van herkomst worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband van de regio.

2.     Het Samenwerkingsverband bepaalt of er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. Deze TLV moet u zo snel mogelijk doorgeven aan onze school.

3.     Daarna meldt u uw kind aan op onze school via vsodijkenwaard@ronduitonderwijs.nl of via telefoonnummer 072 – 534 80 37. U hoort dan welke informatie wij over uw kind nodig hebben. Deze informatie levert u zo snel mogelijk aan.

4.     Wij nemen de aanmelding in behandeling. We bespreken uw kind en de mogelijkheden in onze Commissie van Begeleiding. Bij een positief besluit volgt een intakegesprek.

5.     We plannen een intakegesprek met uw kind, de ouders/verzorgers, de trajectbegeleider vanuit school en eventuele betrokkenen. We gaan dieper in op wat uw kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling en op de motivatie voor deze school. We maken afspraken over het toegewezen arrangement en de startdatum van de leerling op school. U vult het inschrijfformulier voor de school in en ondertekent documenten over bijvoorbeeld de schoolregels en medicijngebruik. Daarna is uw kind van harte welkom!

Wij hopen dat uw kind een fijne tijd op onze school heeft!

 

Aanmelden schooljaar 2024-2025

Om een leerling voor het nieuwe schooljaar (2024-2025) aan te melden op Dijk en Waard College is het van belang de aanmelding en het complete dossier uiterlijk 25 juni 2024 bij ons binnen is.  Indien het dossier compleet is kan de leerling besproken worden tijdens ons laatste CVB in de week van 1 juli 2024. 

Wanneer na het bespreken van de aanmelding het besluit een plaatsing op Dijk en Waard College betreft, zal er nog voor de zomervakantie een intakegesprek plaatsvinden. De leerling kan na de zomervakantie, met de start van het nieuwe schooljaar, gaan starten op Dijk en Waard College. 

Wanneer leerlingen na 25 juni worden aangemeld zullen deze aanmeldingen  na de zomervakantie besproken worden en zullen zij, indien besluit om te plaatsen,  later kunnen starten.

Data:

-Dossier compleet: 25 juni 2024

-Bespreken CVB: week van 1 juli 2024

-Besluit wel/geen plaatsing: Uiterlijk vrijdag 5 juli 2024