Benodigde gegevens aanmelding

Nadat er een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden maakt u de keuze om uw zoon/dochter bij ons aan te melden. 

De aanmelding zal door de Commissie van Begeleiding (CvB) in behandeling worden genomen. Indien wij alle informatie vóór donderdagmiddag 12:00 per mail hebben ontvangen zullen de leden van het CvB de aanmelding in ons CVB Heerhugowaard bespreken.Gegevens die benodigd zijn voor aanmelding:

1. Indien aanwezig: Kopie van verslag (laatste) psychiatrisch à psychodiagnostisch onderzoek. (DSM diagnose)

2. Indien aanwezig: Dyslexie/Dyscalculie verklaring + onderzoeksverslag.

3. Ontwikkelingsperspectief van de laatst bezochte school.

4. Meldformulier Commissie van Toewijzing.

5. Toelaatbaarheidsverklaring  (TLV) uitgegeven door Samenwerkingsverband.

6. Indien aanwezig: Kopie van verslag (laatste) IQ onderzoek. 

7. Laatst behaalde rapporten.

8. MDO verslagen

9.Overige (school) informatie over uw (zoon/dochter)

We ontvangen graag duidelijk bij de informatie van de school van herkomst waaruit blijkt wat wel en wat niet voor hem/haar werkt en wat de vorderingen zijn van dit schooljaar.

Wanneer we alle benodigde gegevens hebben ontvangen, krijgt u een terugkoppeling over de behandeling van de aanmelding.

Bij een positief besluit vanuit de Spinaker Heerhugowaard zal er een afspraak ingepland worden voor een intakegesprek met Michelle de Vos Burchart, trajectbegeleider. Wanneer het besluit plaatsing in arrangement Schakelklas betreft zal het intakegesprek met Sandra Schut, ondersteuning coördinator, en de docent/coach van de Schakelklas plaatsvinden.

Tijdens het intakegesprek zullen er concrete afspraken gemaakt worden over o.a. het toegewezen arrangement en de startdatum van uw zoon/dochter hier op school.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u  contact met ons opnemen via ons algemene e-mailadres.